User Login: 

frisör

PeerPoint har utvecklats till att vara marknadens förmodligen mest lättanvända system.

Vi är stolta över all positiv feedback våra kunder ger oss kring hur bra produkten är. Oavsett hur bra något är, så kan det alltid bli bättre. Vi jobbar därför hårt med att få in nya krav och önskemål och titta på hur vi kan implementera dessa.

Vi försöker hitta rätt avvägning i vilka och hur vi inför nya funktioner, detta gör vi genom ett s.k Advisory Board där det ingår representanter från några av våra kunder. Advisory Board träffas varannan månad för att gå igenom önskemål och diskutera dessa.

Vi håller på och nyutvecklar nästa version av PeerPoint. Den nya versionen innehåller bland annat stöd för chip-betalningar.